BZO27gertkramer

Interview met Gert Kramer

De magie van het getal 9


Luisteren naar Gert Kramer betekent met een  duizelingwekkende vaart informatie over je uitgestort krijgen. Samenhangende, ingenieuze informatie, die overtuigend duidt op het belang van het in ere  herstellen van de cruciale rol die het negentallig stelsel door alle tijden heen vervulde. Niet alleen in theorie trouwens, want Gert is van de toepassingen. Er staat nog veel op stapel, maar op dit moment staat vooral een andere muziekstemming in de belangstelling. Wat gebeurt er precies als je naar die muziek luistert?  Hoezo bevat het getal negen een geheim?


Gert Kramer: ‘Het begon allemaal in 2008. Ik moest vaststellen dat ik mijn bedrijf in badmode niet voldoende van de grond kreeg. Los van de economische recessie en de slechte zomers was er een andere factor: ikzelf. Het was de manier waarop ik met anderen en mezelf omging. Een bepaalde spanning die ik bij me droeg en om me heen verspreidde. Op een dag zei een extern ingehuurde consultant midden in een gesprek vanuit het niets: ‘Gert, je hebt iets anders te doen. Je moet gaan denken.’ Denken? Dat deed ik de hele dag! Maar nee, dat was niet wat ze bedoelde. Het ging om ánders denken. Vervolgens ging ze door met het gesprek. Een aparte belevenis, alsof er door iemand heen gesproken werd.’


Time-out

‘Ik besloot begin 2009 een traject in te gaan; een mooi time-out programma waarmee mensen worden gecoacht. Een goede coach faciliteert en helpt je eerlijk tegen jezelf te zijn. Wat zijn de bepalende momenten in je leven met betrekking tot je huidige gedrag? Hoe kijk je naar de wereld en jezelf? Hoe ga je met anderen om? Daarin kun je dingen ontdekken die een verstorende invloed hebben en vervolgens is aan jou de keus of je wilt vasthouden aan een bepaald gedrag. Of dat je zegt: ik begrijp het nou wel, ik kan het loslaten en zelfs ‘dank je wel’ zeggen, hoe vervelend een ervaring soms ook is geweest. Als onderdeel van deze time-out ging ik tien dagen naar een ayurvedisch centrum in Sri Lanka bij de oceaan. Daar had ik een heel bijzondere ervaring: uit het niets verscheen een enorme zwarte cobra voor me op het strand. Hij was schitterend zwart met grote geopende halsflappen. Ik zag een patroon van lijntjes en precies waar die elkaar raakten, leek het of ik naar de sterrenhemel aan het kijken was. Mijn coaches die naast mij zaten, zagen hem ook. De cobra stond daar maar naar me te kijken. Een bewaker met hond verbrak het moment. De cobra gleed weg in het mangrovebos en schoot achter de eerste de beste boom de grond in. Zonder dat er een gat zichtbaar was trouwens; hij kwam uit het niets en ging in het niets. Toen ik terug was in Nederland heb ik de betekenis opgezocht. Ik had in mijn leven weleens eerder gekke dingen meegemaakt, dingen die niet passen binnen onze realiteit, onze werkelijkheid, maar die in andere culturen met andere waarheden een geïntegreerd onderdeel vormen van hun werkelijkheid. Het verschijnen van een zwarte cobra blijkt één van de vormen te zijn waarin Shiva’s transformerende energie zich laat zien.’


Boosheid

‘In Sri Lanka volgde ik een dieet en ik werd dagelijks gemasseerd met warme olie. Zo ontstond een sfeer waarin ik kon loslaten door me uit te spreken over de dingen die me het meest dwarszaten. Er kwam een enorme boosheid uit naar het huidige destructieve systeem en de mensen die dit systeem gedachteloos volgen. In zo’n proces kijk je eerst om je heen en vervolgens pas naar jezelf. Intussen weet ik dat alles een doel gehad heeft. Ik ben mijn buitenwereld gaan leren zien als een spiegel van mijn binnenwereld. Eenmaal terug in Nederland ben ik bij mijn bedrijf weggegaan. Ik nam een periode van rust waarin die boosheid er nog verder uitkwam. Ten koste van mijn naasten, want ik reageerde me af op iedereen die te dichtbij kwam. Daarna ontstond er ruimte. In november 2009 had ik zodanig veel rust dat ik heb uitgesproken: ik heb geen flauw idee waarom ik hier ben, maar ik ben er nu wel klaar voor. Laten we maar gewoon beginnen. Ik ging doen wat die collega gezegd had: ánders denken, ánders kijken. Ik voelde me onderdeel van het geheel, dat was ergens ontstaan. En toen begon het ook.’


Overgave

‘Noodzakelijk voor het begrijpen dat je deel van een geheel bent, zichtbaar zowel als onzichtbaar, is overgave. Dat alles energie is en met elkaar communiceert, ook op een andere manier dan gebruikelijk, wist ik wel. Voelen en weten is één pot nat, het één ontstaat uit het ander en het ander uit het één. Toen begon het letterlijk te stromen. Ik stelde mezelf vragen en schreef alles op. In tweeënhalve maand kwam ik steeds dieper in een andere staat van bewustzijn terecht. Niet vanuit meditatie, al zocht ik wel de stilte op. Ik zat lekker in mijn garage met de deuren dicht, muziekje aan, stelde mezelf vragen en was geconcentreerd creatief bezig. Waarom kijk ik, kijken wij, naar de wereld zoals we dat doen? Is daar een modelmatigheid in te vinden? Welke rol speelt aangeleerd gedrag daarin? Zijn er bepaalde aannamen die leidend zijn, zowel in individueel als collectief opzicht? Wat gebeurt er als je die aannamen verandert? En de hoofdvraag was: wie ben ik? Hoe staat deze ik in relatie tot de andere ikken en is er sprake van een groter ik? Zo redenerend zijn er dus meerdere honderd procenten. Dan is ieder celdeeltje een ik, ben ik een ik, zijn wij samen een ik en is de hele mensheid ook een ik. Een collectief bewustzijn, dat óók weer honderd procent is. Dat kun je zo groot maken als je wilt, tot aan kosmisch niveau en wellicht zelfs verder.’


Trillingsniveau

‘Alle informatie is overal aanwezig. Of je erbij kunt is een tweede. Dat wist ik al van stamcellen. Die krijgen afhankelijk van de omgevingsfactoren een bepaalde functie en nemen vervolgens een rol aan in ons lichaam. Misschien geldt hetzelfde wel voor ons collectief als mensheid. Zo zat ik een beetje te puzzelen. En toen kwamen er allemaal inzichten. Ik denk dat dit bij mannen meer vanuit het hoofd en bij vrouwen meer vanuit het hart gebeurt. Wij proberen het te beargumenteren en te beredeneren en op een gegeven moment komen we bij ons gevoel uit. Dat gebeurde bij mij. Analyseren is me niet onbekend door mijn jarenlange consulting ervaring, mijn studie in Delft en de tientallen puzzels met enorm veel stukjes die ik in mijn jeugd met mijn vader heb gemaakt. Doordat ik op een andere manier ging kijken naar mijn omgeving én naar dat aangeleerde gedrag, herontdekte ik van alles vanuit mijn eigen nieuwe kijk. Op een gegeven moment ging ik de schoonheid in alle dingen en gebeurtenissen zien; door de vorm heenkijken. De eenheid in de veelheid, de orde in de chaos, al die bekende bewoordingen. Dat is magnifiek. Ik stelde vragen aan mezelf. Alles is energie, dus als ik op de juiste manier zoek, komt het antwoord ook wel naar me toe! Ik bleek in internet-searches altijd in de top websites die zichtbaar werden te kunnen vinden wat ik nodig had. Er zat schijnbaar een bepaalde volgordelijkheid in het krijgen van de antwoorden. Zoals in het vinden van de perfecte orde in de verdeling van de priemgetallen over de natuurlijke getallen. Tussen de vraag stellen en antwoord vinden - een flits in mijn hoofd - zaten diverse maanden. Ik werd me steeds bewuster en daardoor ging ik telkens vanuit andere perspectieven kijken. Er zit een interactie tussen waarnemen en je interne ontwikkeling. Hier gaat het sterk over het gevoel, want als je de schoonheid van alles ziet, wat doet dat dan met je? Je gaat op een ander niveau trillen. Trillen en bewustzijn hebben alles met elkaar te maken. Hoe verfijnder het trillingsniveau des te hoger het bewustzijnsniveau. Dit zou weleens de nieuwe definitie van ‘evolutie’ kunnen worden; een verfijningproces van onszelf en daarmee ook van wat we creëren: onze omgeving. Binnen deze context kan een heel grof schilderij nog steeds een perfecte verfijning hebben, het zijn niet alleen de pixeltjes, het is het begrijpen van de schoonheid van de delen en het geheel.’


Jeruzalem

‘Ik kon steeds gemakkelijker koppelingen maken en bracht dingen die wij in de westerse wereld niet zo zien terug in de vorm van getallen en symbolen. Zo zag ik waarom het symbool van de stad Jeruzalem is zoals het nu is. Hoe je dat vertaalt in getallen en iets heel moois kunt zien dat direct te maken heeft met de uitspraak uit de bijbel: gaat heen en vermenigvuldigt u. Op een gegeven moment was het genoeg en dan wordt er in een bepaalde vorm liefdevol ingegrepen. Niet dat ik het wilde, maar ik moest dat hoge trillingsniveau wel loslaten omdat mijn lichaam eraan kapot dreigde te gaan. Ik heb er een dubbele liesbreuk aan overgehouden. Niet voor niets zijn dit processen waar vroeger de oude mysteriescholen mensen stap voor stap bij begeleidden.

Ik zou alleen niet weten waar je dat nu nog kunt doen. Het alles aan elkaar koppelen heeft zich trouwens doorgezet na die tweeënhalve maand. Om de balans te houden, ben ik veel in het bos gaan werken om goed te blijven aarden.’


Vreemde eend

‘Als iedereen, of in elk geval de overgrote meerderheid, vanuit bepaalde aannamen naar de wereld en zichzelf kijkt - een bepaalde realiteit- en jij doet dat niet, ben jij een vreemde eend in de bijt die niet vaak wordt begrepen. Zoals Daimyo Sensei Arnaud de Waij mij eens vertelde: in het helderste water vind je de minste vissen. Dat heeft met energetische bewustzijnsniveaus te maken. Maar de schoonheid van alles om me heen inclusief mijzelf is zo heerlijk, dat ik dat wil delen en op allerlei manieren zichtbaar maken. De resultante van alles waar ik doorheen ben gegaan is dat ik letterlijk mijn eigen kern heb gezien en gevoeld en ja, dat maakt het nu heel wat gemakkelijker voor me. Als ik erg uit balans ga door iets wat er gebeurt - uit balans is niets anders dan in beweging zijn - kan ik relatief gemakkelijk terug naar mijn kern. Die is neutraal en met alles en iedereen verbonden. Daar is de Stilte. Ik kijk dan meer afstandelijk naar de wereld, het is meer een film die zich om me heen afspeelt. Verbonden zonder gehecht te zijn.’


De kosmische spiraalvorm

‘Wat ik observeerde en ook getalsmatig perfect bleek te kloppen, is dat je aan de ene kant vormen en getalreeksen hebt. Het negentallig stelsel kent logischerwijs negen brongetallen. Hierin heeft ieder getal zijn eigen karaktereigenschap. Onder andere in het enneagram (persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt, red.) zie je dat terug. Maar als je gaat kijken naar manifestaties van energie speelt de spiraal een essentiële rol. Die spiraal zie je heel mooi als je kijkt naar een sterrenstelsel met z’n spiraalvormige lichte en donkere armen die uit een fel gloeiend lichtgevend centrum komen. Misschien wel voedende en creërende, er naar toegaande en zich er vanaf bewegende stromen. Het speelt een verbonden spel met elkaar, er is een continue flow. De ‘dood’ voedt het ‘leven’ en andersom. De spiraalvorm kennen we in de wetenschap als de Fibonaccireeks. Die reeks (je telt steeds het vorige getal bij het laatste op, red.) van 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 enzovoorts kun je tekenen en dan ontstaat daaruit een spiraalvorm. Er wordt  in de oude mystieke teksten veel gerefereerd aan een heel simpel sleuteltje dat de mens ooit is verloren. Wat is nou een mooiere plek om die sleutel, die de eenheid en schoonheid van al het leven zichtbaar maakt, te verbergen dan in wat alles is: getallen? Daarin werd deze voor mij in elk geval weer zichtbaar. Niet door getallen lineair te blijven benaderen; wij zijn te rechtlijnig geworden in ons denken mede door Euclides die aangaf dat twee punten altijd in een rechte lijn met elkaar kunnen worden verbonden. Aannamen bepalen je realiteit. Door de nul tussen de plus en de min te plaatsen en vervolgens plus en min als het elkaar bevechtende goed en slecht te definiëren, hebben wij door ons denken zo vorm te geven de hele huidige werkelijkheid om ons heen gecreëerd. Denk bijvoorbeeld aan kunst en architectuur, die waren niet altijd zoals nu. In de oudheid werden bijvoorbeeld vlakverdelingen - ook in de kunst - op basis van die spiraalvorm gedaan en men ging uit van ‘Zo in het Groot - Zo in het Klein’. Dat kent als basismodel niet een zichzelf bevechtend dualisme vanuit beide kanten van het getal nul, maar een vloeiende beweging vanuit oneindig klein naar oneindig groot. Er is dus een sleuteltje dat je kunt gebruiken, zoals er zoveel sleutels in de wetenschap worden gebruikt om door de chaos heen te kijken en de perfecte ordening te zien die aan alles ten grondslag ligt.’


Negentallig stelsel

‘Dat sleuteltje doet niets anders dan dat. Ik heb het ‘numerisch rekenen’ genoemd. Numerologie is daarmee verbonden, maar niet hetzelfde. In de numerologie vertaal je letters in cijfers en zo verkrijg je de energetische waarde van een woord. Uiteindelijk komen woorden voort uit emoties en dus hebben ze een bepaalde energetische lading. Numerisch rekenen is een getal herschrijven zodat z’n brongetal zichtbaar wordt. Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799) schreef in zijn boek ‘Aphorisms’: ‘Als een engel ons ooit iets over z’n filosofie zou vertellen, denk ik dat veel van zijn beweringen zouden klinken als 2 x 2 = 13.’ Deze eerste Duitse hoogleraar in de experimentele natuurkunde en schrijver verwijst hiermee naar een wezen met en uit het hogere bewustzijn. De vraag is echter waarom  die engel zou zeggen dat 2 keer 2 gelijk aan 13 is. Kijk er eens zo naar: 13 is 1 + 3 = 4 en 2 x 2 = 4. Hij verwijst naar een wiskundig stelsel dat getallen terugbrengt naar hun brongetal en dat zowel voor optellen als vermenigvuldigen kan worden gebruikt. Daarmee opent zich een wiskundig systeem waarmee je heel grote getallen terug kunt brengen naar hun brongetal. Eén tot en met negen zijn de brongetallen, tien is de eerste hogere orde van een, elf de eerste hogere orde van twee, enzovoort. Gewoon de eerste negen getallen in een cirkel zetten en de andere getallen eromheen schrijven.


Als je de Fibonaccireeks herschrijft door dit sleuteltje erop los te laten, krijg je 1, 1, 2, 3, 5, 8 die nog enkelvoudig zijn, maar 13 wordt dan 4, 21 wordt 3, en 34 wordt 7. Op het moment dat je gaat herschrijven, ga je zien wat ik op deze kolom (zie afbeelding) heb weergegeven: 4, 3, 7, 1, 8, 9 enzovoort. Na 24 getallen kom je terug bij af. In de energetische blauwdruk van de spiraalvorm zit het principe van de oneindigheid. Na 24 getallen bijt het zichzelf in z’n staart, net als de ouroboros en de lemniscaat. Zoals Albert Einstein al zei: de oplossing zit hem niet in de complexiteit maar in de simpliciteit.’


Yin & Yang zijn Eén

‘Nog mooier is om die 24 getalletjes in twee groepen van 12 te splitsen. Dan zie je een paarvorming en balans ontstaan tussen een even en een oneven getal die samen altijd negen zijn. Dát is schoonheid, een perfectie die in de spiraal zit gegoten. Laten we een uitstapje maken naar de Chinezen. Zij spreken over yin en yang, waarbij yin een even en yang een oneven getal is. Aan het eind van de twee groepen van 12 getallen vinden we twee negens. Als er altijd een paarvorming is van een yin en een yang, kun je niet aan het eind ineens twee yinnen of twee yangen hebben. Dat is onlogisch. Dan heb je daar dus ook een yin én een yang. Als de negen het getal van zowel yin als yang is, dan is dat dus een neutraal getal: het is zowel mannelijk als vrouwelijk. In het boeddhisme is dit bekend als de Stilte en vroeger bij de Chinezen als het heilige getal van de keizer die in zijn functie neutraal moest zijn naar alle partijen. Zo kijken wij helemaal niet meer naar getallen, het is in de vergetelheid geraakt. Religies en filosofieën vanuit alle werelddelen over de afgelopen duizenden jaren blijken te verwijzen naar die reeks van 24 getalletjes.’


De kern

‘Als je de kern van je Zijn een eigenschap wilt geven is dat de plek waar de naar binnengaande spiralen - afhankelijk van je perspectief met de klok meedraaiend of er tegenin - van richting veranderen. Dus in de kern van iets verandert de spiraal die met de klok meedraait van teken; dan wordt de plus de min, maar ‘goed’ verandert daardoor niet in opeens in ‘slecht’. Richtingverandering gebeurt in deze perfect neutrale setting. Iedere kern is dus altijd neutraal. Een ander woord voor neutraliteit is de Stilte. Waar is meditatie voor bedoeld? Om bij die Stilte, bij je eigen kern te komen, daar de verbinding met alles te ervaren en antwoorden op al je vragen te vinden.’


Coach

‘We zagen dat die Stilte het getal negen heeft en daarmee ook karaktereigenschappen - ik verwijs even naar het enneagram - als faciliteren en bemiddelen. Dat zijn de eigenschappen van een coach of mediator, die moet namelijk neutraal zijn en faciliteert dat iemand zijn of haar probleem uitwerkt. Het is niet zijn probleem, het is niet aan hem om het op te lossen. Door zich met het getal negen te verbinden kan hij een sfeer met bepaalde energetische vibraties creëren. Nu komen we al snel richting muziek. Einstein zei: ‘You can’t solve a problem with the same level of thinking you used when you created it.’ Een goede coach zorgt ervoor dat de vibes naar een hoger bewustzijnsniveau worden getild. Dat faciliteert kijken vanuit een ander perspectief bij de cliënt, zodat hij dwars door het probleem heen kan kijken of dat het probleem zelfs oplost en niet meer relevant is. Dit is hetzelfde als wat onder andere in de ashrams in India gebeurt. Daar zitten zeer bewuste mensen in het centrum. Hun vibes creëren een intens bewuste sfeer, die zelfs als ze zijn overleden nog heel lang in de stenen, in de bomen, in alles aanwezig blijft.’


Muziek

‘Muziek creëert een sfeer, die sfeer komt voort uit een stemming, die stemming is opgebouwd uit spanningen en die spanningen worden met snaren verbonden op een klankbodem. Als je snaren onder een bepaalde spanning zet, kun je dus een bepaalde stemming creëren waar een sfeer uit voortkomt. Vandaar dat ik, om de sfeer van de faciliterende Stilte op te wekken, ben gaan experimenteren met het stemmen van een piano op basis van het getal 9. Daarbij zijn de frequenties van de snaren allemaal naar het getal 9 te herleiden en in hun onderlinge afstand hangen ze ook op die manier samen. De muziek die we de recente eeuwen in dit deel van de wereld kennen, is gebaseerd op gelijkzwevende stemming. De gelijkzwevende stemming pakt één getal bij één toon, bijvoorbeeld de ‘A’ op 440 hertz waarna de rest van het octaaf wordt berekend. Vroeger was dat een tijdje 432 hertz. Die toon is omhoog geschroefd door nog meer spanning op de snaar te zetten. Dat zie je in onze samenleving ook terugkomen. Nóg meer spanning erop, nóg harder werken, nóg meer geld in de economie pompen maar niets aan de basis van het systeem veranderen. Einstein zei toch al dat dit niet gaat lukken! Verder heeft Bach indertijd de zogenaamde ‘Wolfskwint’, een bepaald gebied in het octaaf dat een valse klank gaf, over alle tonen verdeeld, zodat ze allemaal even vals waren en niet een bepaald deel van het octaaf onbespeelbaar was. In feite luisteren we dus nu steeds naar valse muziek. Wat dat met ons doet kun je in de wereld wel terugzien.’


Fazioli

‘Wat ik wilde creëren was een verbindende stemming, waarin je in alle toonsoorten kunt componeren en optimaal gebruik kunt maken van de veelheid zonder dat het systeem een basisvalsheid kent. Ik ben gaan zoeken naar een wiskundige onderbouwing die aansloot bij kosmische cycli en kwam toen uit op een eenvoudige formule. Later zag ik dat ik gebruik maakte van dezelfde getallen als waarop de Indiase muziek is gebaseerd. Het resultaat van deze formule gaf een hele groep ‘negen’-getallen die je octaafgewijs aan elkaar kunt koppelen. Dan heb je keuze uit verschillende rijgkettingen met getallen die allemaal negens zijn en in hun perfecte verdubbeling ook weer, want een negen blijft een negen. De neutrale Stilte creëert alleen maar meer Stilte en helpt de andere getallen die in beweging zijn zich te evolueren naar hogere trillingsniveaus. Daarmee heb ik ‘Divine 9 Stemming’ gecreëerd; een stemming die alleen maar op negen getallen is gebaseerd en een uitzonderlijke Stilte faciliteert voor een ieder die zich daarvoor open stelt. Ik componeer en speel helaas niet zelf. Samen met Danilo Cosucci heb ik de frequenties onder de tonen bepaald, hij is een zeer geïnspireerde Italiaanse pianostemmer.  In de piano is ruimte voor twaalf tonen in een octaaf, maar de frequentie onder een toon kun je aanpassen. Onder iedere toets zit een snaar en die geef je een spanning waardoor hij op een bepaald niveau gaat trillen. Dat trillen ervaren wij als een toonhoogte. Span je hem harder aan, gaat hij hoger, span je hem minder hard aan, gaat ie lager. Verder heb je nog de dikte van de snaar die een rol speelt, enzovoort. Als je die snaren dus op een bepaalde manier aanspant, hebben ze allemaal hun eigen frequentie - de getallen die ik met die ene wiskundeformule heb berekend uit de kosmische cyclus die bij sommigen bekend is als de Nineveh Constante (195.955.200.000.000, red.) - en krijg je een samenspel, een interferentiepatroon, van de verschillende snaren. Je kunt in de Divine 9 Stemming alle soorten muziek spelen, bestaande, nieuwe of improvisatie. Oudere musici hebben even nodig voor omschakeling, maar jonge mensen gaan als een trein. Piano- en vleugelspecialist Evert Snel heeft een Fazioli 308 (een heel grote concertvleugel, red.) ter beschikking gesteld waarmee wij concerten geven. Je krijgt een andere sfeer omdat de ‘box’ waarbinnen de compositie wordt gespeeld anders is. Als toehoorder merk je het misschien niet direct, maar het doet wel iets met je. Mensen ervaren deze sfeer als zeer prettig. Waarom? Omdat deze neutraliteit, deze Stilte, wordt geabsorbeerd. Op het moment dat het je omringt, kun je dat eenvoudig tot je nemen. Het werkt in op ons etherische en astrale lijf dat daarmee tot rust komt en die Stilte, die neutraliteit, werkt weer door op ons fysieke lichaam. Je bent wat je eet, wat je tot je neemt en als je geluid ‘eet’, laat dat de ‘materie’ resoneren waaruit ons lichaam, in China genoemd ‘bevroren licht’, is opgebouwd. Dat komt dan ook tot rust, ergo onder- en overspanningen kunnen weer naar hun natuurlijke, gezonde, spanningsniveau terugkeren. Wat schrijft een arts vaak als eerste voor als je je ziek voelt? Rust! Hij had ook kunnen zeggen: stilte, of neutraliteit. Of het getal negen.’


Interview en fotografie:

Simone Thomasse


 

Gert Kramer (1971) werd in Namibië geboren en woonde tot zijn elfde onder andere in Iran, Saoedi-Arabië en in Pakistan. Gert deed Civiele Techniek in Delft en studeerde af bij Shell. Daarna ging hij aan het werk als management consultant. Hij introduceerde de ‘Swimsafe Floatsuit’ in de Benelux, een product waardoor kinderen veilig en sneller kunnen leren zwemmen en kocht daarna met zijn familie een bekend badmodemerk. Dit alles vormde een opmaat voor zijn werkelijke missie: het herstellen van de harmonie in de wereld.

www.thesharingsociety.comDe kolom

De eenheid in de veelheid: een energetisch gebalanceerd en harmonisch wiskundestelsel gebaseerd op de kosmische spiraalvorm. Op welke wijze je de getallenreeks in de linkerkolom ook opsplitst (bijvoorbeeld in 2 groepen van 6 of in 3 groepen van 4 getallen), optelt en ‘numerisch’ het brongetal berekent (zie tekst), de rechterkolom zal bij dezelfde bewerking altijd de som van beide kolommen op een 9 brengen.

Het getal 999 = de volmaaktheid & completering, en wordt gevonden door de 24 getallen in drie groepen van 8 te splitsen, te sommeren en numerisch het brongetal te berekenen.


De negen getallen: alom en in alle  tijden prominent

Bijvoorbeeld de negenster, het belangrijkste symbool in het hindoeïsme, en ook terug te

vinden in Zuid- en Noord-Amerika bij de indianen. Er zijn negen muzen in Griekenland, negen Egyptische goden en the nine fruits of the spirit in het christelijk judaïsme. De Tao Te Ching heeft 81 (8 + 1 = 9) verzen en een draak 117

(1 + 1 + 7 = 9) schubben.


____________________________________

Naar het interviewoverzicht