Minder ego meer vrede
SiteLock

© BewustZijnsWerk 2019

Minder ego, meer vrede |  Jan Kersschoten| Samsara Books | paperback, 260 pag. | € 19,90

Wil je Jan Kersschot ontmoeten? Kom dan naar de avond ‘Minder ego, meer vrede’ op donderdag 6 december bij De Roos in Amsterdam.

Meer info vind je hier!

Minder ego, meer vrede

Een ontmoeting met Jan Kersschot

____________________________________

Jan Kersschot (1960) is een Belgische arts die inmiddels meerdere boeken over non-dualiteit schreef. In zijn lezingen, die bestaan uit dialogen, verwijst hij niet naar het tijdelijke en het persoonlijke van ons bestaan, maar naar het doorzien van onze persoonlijkheid. Als we het dagelijkse spel van het ego doorzien, ontstaat er ruimte voor vrede. Zijn boeken zijn nu beschikbaar in meer dan zeven talen. Minder ego, meer vrede is een compilatie van privégesprekken, interviews en groepsbijeenkomsten die hij recent gaf in België, Nederland, Spanje en Japan.


Is het niet verbazingwekkend dat we zijn? Gewoon het feit dat we bestaan. We hadden er toch evengoed niet kunnen zijn?

En is het bovendien niet wonderlijk dat we ons ook bewust zijn dat we zijn? We hadden toch evengoed kunnen bestaan zonder het te beseffen?

Deze combinatie van ‘gewoon zijn’ en het ‘gewaar zijn van dat zijn’ kan worden omschreven als ‘het bewuste zijn’. Dit bewuste zijn is nooit afwezig, het vertoeft nooit ergens anders, het vervaagt ook nooit. Enerzijds is het overal en anderzijds is het zo dichtbij dat we het blijkbaar over het hoofd zien. Het is zich bijvoorbeeld op dit moment bewust van deze woorden die we nu aan het lezen zijn.

Ook al is het nooit afwezig, toch kunnen we dit bewuste zijn niet beschrijven. Dat is misschien de reden waarom non-duaal inzicht bij de meeste filosofen nog onbekend terrein is. Het verstand heeft er totaal geen vat op, en dat is knap lastig. Maar dat betekent niet dat het waardeloos is, integendeel. Wat er kan gebeuren is dat via de herkenning van dit zijn als onze ware natuur, alle misvattingen over wie of wat we zijn totaal worden ontmaskerd. En dit inzicht heeft heel wat gevolgen op verschillende vlakken. Volgens non-duaal inzicht is zelfs het gevoel van individualiteit iets dat wordt waargenomen door datzelfde bewuste zijn. Het ego – de persoon die we doorgaans denken te zijn – is dus in feite maar een concept. Het is een idee dat verschijnt en verdwijnt. Maar het zijn is niet iets dat komt en gaat.


Dit Zijn – geschreven met een hoofdletter om aan te duiden dat het onpersoonlijk, universeel en grenzeloos is – is niet alleen getuige van deze woorden maar ook van onze directe omgeving, onze lichamelijke gewaarwordingen, onze gedachten en onze gevoelens. En dit geldt ook voor de andere mensen.


Meestal geloven we dat we ieder een eigen bewustzijn hebben, en dit klopt op medisch vlak. Ieder is zich bewust van zijn of haar lichaam en omgeving. En dit ‘kleine’ bewustzijn is gelinkt aan de hersenen en de zintuigen van het individu. Maar er is een grotere en alomvattende versie van bewustzijn dat niet beperkt is tot één persoon. Dat is de ultieme getuige waar we in dit boek naar verwijzen. Het Zijn is de essentie in al die individuele verhalen. Het is een en hetzelfde bewuste Zijn. Is dat niet geweldig? Het is één enkel bewustzijn dat getuige is van al deze verhalen. Het is de Ruimtelijkheid waarin alles en iedereen kan verschijnen. Het is het licht in de beelden in ons eigen verhaal en in bijna acht miljard andere films. In die zin kan men zeggen dat er geen wezenlijk onderscheid is tussen ik en de anderen. Het verschil is enkel te merken aan de oppervlakte, op het individueel niveau.


Dit betekent niet dat het persoonlijk niveau plots niet meer belangrijk is. We hebben de identificatie met de persoon (schijnbaar) nodig om te functioneren in de maatschappij. We lichten dit toe door te postuleren dat we als menselijke wezens een menselijk aspect en een wezenlijk aspect ‘hebben’. Het menselijke aspect verwijst naar het persoonlijke niveau. Op menselijk vlak zijn we allemaal verschillend, hebben we ieder onze eigen kenmerken op zowel lichamelijk vlak als op mentaal vlak. Maar er is een wezenlijk niveau dat doorgaans in onze maatschappij over het hoofd wordt gezien. Dit wezenlijk niveau verwijst naar datgene wat iedereen ‘heeft’. En dat is nu net dat bewuste Zijn.


Dit Zijn neemt moeiteloos iedereen en alles waar, zonder afgescheiden te zijn van wat Het waarneemt. Met andere woorden, er is geen scheiding tussen die éne bewuste Ruimte en onszelf. Het is allemaal één substantie. Het Zijn is niet ergens ver van ons verwijderd. Het wacht niet op ons in de toekomst. En niemand is uitgesloten van deze Ruimte. Dit bewuste Zijn is wat we allemaal zijn.


Het bewuste zijn is voor de meesten waarschijnlijk een vaag en abstract begrip, met uitzondering van hen die vertrouwd zijn met bijvoorbeeld yoga, mindfulness of meditatie. Het is nochtans het enige in ons leven dat ons nooit verlaat. Het is ook het enige waarvan we kunnen zeggen dat het bij iedereen op een gelijkwaardige manier aanwezig is. Het is de Ruimtelijkheid waarin al onze gedachten, gevoelens en zintuiglijke waarnemingen verschijnen. Maar we dienen er geen beeld van te vormen of er een bepaalde eigenschap aan toe te schrijven, want dat is onmogelijk.


Inzien dat de essentie – het wezenlijke – bij onszelf en bij de anderen een en dezelfde Ruimtelijkheid is, is een fantastische ontdekking. Doorgaans zijn we in conflict met onze medemensen omdat we ons focussen op de verschillen tussen mensen of de verschillen tussen groepen van mensen. Het denkvermogen is nu eenmaal meer geïnteresseerd in de verschillen dan in de gelijkenissen. En zo verliezen we het gemeenschappelijke veld uit het oog. We merken het éne – het Zijn – nog amper op omdat we zo in beslag zijn genomen door de stemmen in ons hoofd, die afkomstig zijn van het ego.


Het ego staat voor de gewoonte om ons met de persoonlijkheid en zijn stemmetjes te identificeren. Dit ego heeft enerzijds het gevoel dat het zijn leven onder controle heeft, en dat geeft het een gevoel van fierheid als het goed loopt en een gevoel van frustratie wanneer de dingen niet volgens plan lopen. Maar anderzijds zijn er ook veel zaken waarop het ego geen enkele impact heeft. Dit gevoel van kwetsbaarheid kan aanleiding geven tot bijvoorbeeld onzekerheid, stress of angst. Het ego staat niet alleen onder druk van zichzelf maar ook van de eisen en verwachtingen van de maatschappij. En die stroken niet altijd met de doelen, verlangens en verwachtingen van onze eigen persoon.


___________________________________

Naar het artikelenoverzicht