hetoorsronkelijkelichaam
SiteLock

© BewustZijnsWerk 2019

De diepere betekenis van yoga |  John Stirk |  Samsara Books | paperback, 256 pag. | € 26,90

Het oorspronkelijk lichaam

door John Stirk

____________________________________

Met De diepere betekenis van yoga wil ik persoonlijk onderzoek ondersteunen en hoewel het een methodiek omzeilt, erkent het wel de noodzaak van een werkbaar referentiekader. Het is de bedoeling van mijn werk diepere ervaringen naar boven te halen, door het vermogen om ‘naar binnen te gaan’ te versterken en dit als primair uitgangspunt te gebruiken voor de beoefening. Een diepere beoefening verdiept ons en onze vaardigheid.


Het persoonlijke experiment dat yoga is, werkt voor ieder van ons op een unieke manier uit. Wij beginnen bij onszelf, als onderdeel van een groep of solitair. Oorspronkelijkheid impliceert een onbekend element en wijst erop dat alles wat wij over onszelf weten georganiseerd is rondom een oorspronkelijk lichaam, dat als een oernatuur aanwezig is onder een laag van conditionering, die in sommige gevallen ook de conditionering van yoga zelf omvat.


Yogahoudingen zijn niet altijd de beste mechanische optie voor verandering en er is veel discussie over hoe ze uitgevoerd moeten worden, als ‘uitvoeren’ al het juiste woord is. Als we de nadruk op beweging en vaste lichaamshoudingen loslaten, wordt de zaak eenvoudiger en op een verfrissende manier creatief, en ontstaat de mogelijkheid van een diepere ervaring.


Goethe heeft gezegd: ‘Als je geen woorden kunt vinden om iets te beschrijven, dan ben je op de juiste weg.’ Einstein zei: ‘Het mooiste wat wij ervaren kunnen is de bron van alle ware kunst en wetenschap.’ Krishnamurti onderwees dat onszelf bevrijden van de greep van wat wij weten ons het gevoel van een grenzeloze vrijheid geeft. Als er niets mysterieus was aan het leven, dan zouden er veel minder levenswetenschappen bestaan; dan zou er geen onbekende bestaan waaraan wij ons over kunnen geven. Dit boek gaat over onderzoek als weg naar een diepgaander ervaring, en het erkent dat het onbereikbare een aspect is van alles wat wij ontdekken.


Er zijn aspecten van onze evolutionaire weg die wij nooit zullen begrijpen. Het is algemeen geaccepteerd dat wij ons heel, heel lang geleden hebben ontwikkeld in een waterig milieu en dat de neocortex een relatief recent gevormd aspect van ons is. Voeg daarbij het besef dat volgens de meeste mensen de body-mind baat heeft bij enig werk en dat de neocortex met zijn ideeën iets zou kunnen leren van zijn voorgeschiedenis, dan heb je de basis voor een benadering die gebaseerd is op een fysieke ervaring die miljoenen jaren oud is.


Er bestaat een manier van bewegen die teruggaat tot een tijd voordat yoga werd bedacht, voordat het denken bestond. Er zijn manieren waarop wij bewogen worden die zo oud voelen, dat we ze het best kunnen zien als uitgangspunt voor al onze andere bewegingen en lichaamshoudingen. Wij hebben zowel een gemeenschappelijke als een persoonlijke oorsprong; als individuen zijn wij voortgekomen uit een gemeenschappelijke oorsprong. Als wij onze persoonlijke patronen buiten beschouwing laten, dan vertonen wij allemaal goeddeels hetzelfde gedrag.


De term ‘oorspronkelijk’ verwijst naar het authentieke onderzoek van de beoefenaar, erkent iedere beoefenaar als individu en verwijst tevens naar de oereigenschappen van het organisme. Een oorspronkelijke beoefening onthult een oorspronkelijk lichaam. Omdat wij in en door onszelf heen bewegen, gebeurt dat op een oermanier. Het feit dat wij oorspronkelijke individuen zijn weerspiegelt zich in onze spraak, ons denken, onze manier van lopen en zijn, en ons persoonlijke gedrag. Tegelijk komen wij allemaal voort uit dezelfde bron en hebben wij dezelfde evolutionaire wortels. Toen wij als soort de evolutionaire ladder beklommen, werden wij steeds individueler. Ons hoogontwikkelde zenuwstelsel biedt ons een duidelijk besef van ‘wij zijn’, dat ons vatbaar maakt voor invloeden van buiten, voor elkaar en voor onze eigen gevoeligheid.


Als wij aan onze persoonlijke patronen voorbijgaan, verschijnt er een oorspronkelijk lichaam waarin individuele verschillen oplossen. We beginnen op dezelfde manier te bewegen. Wij worden ons, ongeacht de manier waarop wij een lichaamshouding aannemen of onszelf bewegen, bewust van onze gemeenschappelijke oorsprong. De oerbeweging bestond al voor yoga en maakt gebruik van een dieperliggende activiteit, die voorbij onze conditionering ligt en die zich als een persoonlijke ontdekking aan ons openbaart. Het spontane gedrag van het organisme en de aanpassingen die noodzakelijk zijn geweest om de verschijning ervan mogelijk te maken, zijn van-moment-tot-moment-aspecten van hetzelfde proces. Bewust besef en de natuurlijke expressie van het lichaam voeden elkaar als vrijwillige en onvrijwillige bewegingen die met elkaar samenspannen om een verrijkende en verlichtende beoefening voort te brengen.


De enige manier waarop ik dit boek heb kunnen schrijven is door het los te laten, door zo te schrijven dat het een voorbeeld is van de boodschap die het in zich draagt, dat wil zeggen door onder de informatie te zakken die het bevat en door in het schrijven toe te passen wat ik predik. Het paradoxale is dat, hoe meer informatie ik ontdekte, hoe meer ik in de ban kwam van het gevoel dat het organisme zo veel meer weet, als wij ons daaraan durven overgeven. Onze taal is beperkt in zijn vermogen om de reikwijdte van zintuiglijk begrip over te brengen, maar hij blijft een van de weinige effectieve communicatiemiddelen die ons ter beschikking staan.


Ik ben afgeweken van het traditionele kader en ben blijven presenteren wat er is, wat in mijn opinie de essentie van yoga is. Westerse en oosterse principes en disciplines erkennen onze individualiteit in relatie tot een groter geheel, en erkennen dat er aan verandering gewerkt moet worden. De diepere betekenis van yoga is het hoogtepunt van veertig jaar persoonlijk onderzoek naar het ervaringsveld van de body-mind. De belangrijkste bron van informatie is de beoefening van yoga en osteopathie geweest, maar ervaring met een scala aan fysieke en mentale disciplines is ook belangrijk geweest. De inzichten die uit deze combinatie zijn voortgekomen hebben op mij persoonlijk een diepgaande uitwerking gehad en zijn van onschatbare waarde gebleken voor de begeleiding van degenen die op weg waren naar soortgelijke ervaringen. Alle ervaring is fysiologisch.


Wil je les krijgen van John Stirk? Hij geeft op zondag 17 februari een workshop in Amsterdam, voor iedereen die op zoek is naar verdieping. Meer info en aanmelden.


___________________________________

Naar het artikelenoverzicht