deessentievanverlichting
SiteLock

© BewustZijnsWerk 2019

Wat wil ik?

Voorpublicatie uit De essentie van verlichting | door James Swartz

____________________________________

Stel je voor, je bent in de lente in een bergvallei met veel prachtige, bloeiende bloemen. Pluk één bloem van elke soort, neem ze mee naar huis en leg ze op een tafel. Elke bloem heeft zijn eigen schoonheid, maar als je ze samenbrengt in een boeket wordt het geheel meer dan de som der delen. Vedanta gaat uit van al onze ervaringen. Ze brengt die op zo’n manier samen dat het ons een volmaakt begrip schenkt van wat onze ware aard en doel in ons leven is.


Veel zaken – prachtige wolkenkrabbers en bruggen, mobiele telefoons en internet – zijn het resultaat van de collectieve kennis van mensen. Op dezelfde manier is onze collectieve spirituele ervaring en kennis versmolten tot een volmaakt boeket van leringen die het vermogen hebben ons te bevrijden. Het is niemands bezit, omdat het toebehoort aan iedereen. Dit volmaakte boeket, dit zeer verfijnde voertuig, is Vedanta[1], het weten dat een einde maakt aan de zoektocht naar de betekenis van het leven.


Een mensenhart vindt geen rust zolang het niet begrijpt wie of wat het is. Zonder de visie van non- dualiteit ben je gedwongen om te blijven zoeken. Als je wilt begrijpen wie je bent en wilt leven in vrijheid, moet je intekenen op de logica zoals die zich in dit boek ontvouwt. Als je de eerste les niet kan accepteren, kan je met de tweede je voordeel niet doen. Als je niet kan intekenen op de tweede, heeft de derde geen zin. Elke les past naadloos aan bij alle voorgaande, want de werkelijkheid is één Bewustzijn en Vedanta is haar wetenschap. Om hier het uiterste voordeel uit te kunnen halen moet je geduld hebben, want non-dualiteit is een uitdaging. Kennis/Weten kan zich in een flits aan je voordoen, maar er blijft niets van over wanneer je niet constant met de leringen in contact blijft. De visie van non-dualiteit zal stap voor stap met je mind[2] versmelten. Dus lees het zorgvuldig. Haast je nooit. Het zal je niet teleurstellen.


Het is heel belangrijk dat je de realiteit ziet zoals ze is, niet zoals je denkt dat ze is of hoe je zou willen dat ze is. Iedereen is trots op zijn of haar spirituele kennis, daardoor zal je geneigd zijn Vedanta te evalueren volgens je eigen ideeën, maar zo werkt het niet. Zodra je de leringen hebt gehoord moet je datgene wat je weet evalueren in het licht van wat je hebt gehoord, niet omgekeerd. Als je de leringen evalueert in het licht van wat je gelooft en van je eigen meningen, zal je falen. Dan blijft er een gevoel van onvolmaaktheid, afgescheidenheid en beperking bestaan.


De Niet-Onderzochte Logica van Jouw Eigen Ervaring


Vedanta is een onpersoonlijke methode voor zelfonderzoek. De eerste fase is ‘luisteren met open mind’, je eigen visie buiten beschouwing latend. Zonder oordeel luisteren is moeilijk maar niet onmogelijk. Als je merkt dat je oordeelt en wat je hoort jou bevalt of niet, dan ben je niet aan het luisteren. Er is niets om al dan niet graag te horen, er is alleen iets wat je dient te weten. Als je zonder vooroordeel luistert, zullen de woorden heel zinvol blijken, maar als je alleen maar zoekt naar een verklaring van de realiteit die past in jouw visie, dan is Vedanta niets voor jou.


Zodra je een les volledig hebt gehoord, zoals ze is, kan je je eigen geloof en overtuigingen laten reageren met de waarheid. Zinvolle overtuigingen kan je behouden en de andere laat je varen. Dit, de tweede fase van zelfonderzoek, is reflectie of contemplatie. Als je dit proces volgt in volledige overgave, dan zal je succes hebben.


Je kunt een specifieke lering correct begrijpen, maar om succes te hebben met zelfonderzoek moet je de waarheid begrijpen die alle leringen verbindt in een prachtige betekenisketen, zoals parels aan een halssnoer. De visie van non-dualiteit verkrijg je niet door een synthese van de leringen uit verschillende tradities. Maar je verwerft ze makkelijk als je consequent je mind ermee in contact brengt.


Ik ga beginnen met de verklaring van enkele Sanskriet termen, zodat je weet dat dit niet mijn leringen zijn. Ik heb geen leringen. Ik ben simpelweg iemand die onderricht heeft gekregen. Ik ben niet niet-verlicht maar ook niet verlicht. Ik wil niet dat je mij gelooft, noch dat je van mij afhankelijk bent. Ik vraag alleen dat je met open mind luistert naar dit grootse Weten. Je zult niet ontgoocheld zijn of bedrogen worden, want ik volg de regels van de traditie. Ik heb geen eigen agenda. Leraren buiten de traditie, zelfs zij die het goed menen, zijn meestal onbetrouwbare gidsen naar de waarheid, want ze kennen slechts dat deel van de waarheid dat aan hen via hun eigen ervaring is geopenbaard.


Als je naar Vedanta luistert, krijg je geen gedeeltelijke waarheid en je wordt ook niet misleid door een ‘verlichte’ omdat Vedanta een traditie van ‘geschriften’ is die zichzelf heeft bewezen. Als je de bron van deze grootse wijsheid kent, kun je nagaan of ik de waarheid onderwijs of in plaats daarvan wat ik denk of geloof. De Schriften onderwijzen, beschermt ook mij. Als je commentaar hebt op iets wat je hoort, dan heb je commentaar op de schriften, niet op mij. Dingen horen die je liever niet hoort, is onvermijdelijk. Neem het mij niet kwalijk, alsjeblieft. Ik ben een goed mens en ik wil niemand in verwarring brengen, maar soms moet ik slecht nieuws brengen.


Ik Wil Veiligheid, Plezier en Deugdzaamheid


De eerste vraag die Vedanta stelt, is: wat wil ik echt in het leven? Het is duidelijk dat ik me niet ellendig wil voelen. Als ellende zich aandient – en dat doet ze – is dat niet omdat ik ervoor kies. Waarschijnlijk komt het omdat ik in mijn streven onbekwaam of inefficiënt ben door een gebrek aan inzicht in wie ik ben en in de wereld waarin ik leef.


Iedereen wil vrij en gelukkig zijn, zich heel en compleet voelen. Als je denkt dat er een andere reden is om in dit lichaam hier op aarde te zijn, dan is dit zelfonderzoek niet voor jou. Als mensen vrij en gelukkig willen zijn, dan gaan ze op zoek naar dingen waarvan ze denken dat die hun vrij en gelukkig kunnen maken. Dit is waar mijn leven, mijn woorden, mijn spreken, mijn boek overgaat.


___________________________________

Naar het artikelenoverzicht


Boekfragment uit

De essentie van verlichting

James Swartz
ISBN: 978-94-92995-26-1

Prijs: € 23,90
Uitvoering: hardcover, ca. 280 pagina’s

Oorspronkelijke titel: The Essence of Enlightenment
Vertaling: Wis Soetewey
https://www.samsarabooks.com/boeken/de-essentie-van-verlichting/  


1 Vedanta: ‘Veda’ betekent ‘weten/kennis’ in het Sanskriet en ‘anta’ betekent ‘einde’.
Het samengestelde woord Vedanta heeft twee betekenissen: 1) het weten dat het zoeken naar kennis beëindigt, en 2) de kennis die toegevoegd is aan het einde van elk van de vier Veda’s. De Veda’s zijn de oudste nog bestaande boeken over het onderwerp ‘Bewustzijn’, Zelf.

[2] ‘Mind’ is in de vertaling ‘mind’ gebleven, omdat in de context van Advaita Vedanta ‘mind’ meer is dan wat  ‘geest’ inhoudt; het Engelse woord ’mind’ staat voor het hele subtiele lichaam (Anthakarana) én voor ‘mind’ (Manas) als een van de drie aspecten van het subtiele lichaam.