BZO56Corelighthealing
SiteLock

© BewustZijnsWerk 2019

Barbara Brennan| Core light healing, 2018


Barbara Ann Brennan is al ruim 35 jaar onderzoeker van het mense- lijk energieveld. Haar bestsellerboeken, Licht op de aura en Bronnen van Licht, worden als klassiekers beschouwd op het gebied van energetisch werk en aanvullende geneeskunde. Haar werk heeft zich ontwikkeld tot de Brennan Healing Science, een holistische healing- methode gebaseerd op het Human Energy Consciousness System en zijn relatie met gezondheid en ziekte.


____________________________________

Core light healing

Artikel door: Lisa VanOstrand


“... een fascinerend boek voor iedereen die de uitwerking van energie op je mentale, fysieke en spirituele gezondheid wil begrijpen, en zichzelf wil bevrijden van destructieve patronen en verdrongen trauma’s die een optimaal leven in de weg staan.”


Ik denk dat Barbara Brennan gemakkelijk kan worden beschouwd als de meest invloedrijke praktijkgerichte healer en helderziende van de eenentwintigste eeuw. Haar werk is zonder meer visionair en baanbrekend. Barbara Brennans theorieën over het menselijk energieveld (Human Energy Field, afgekort tot HEF) worden nog steeds alom aangehaald. Haar HEF-theorieën zijn zelfs aangepast en opgenomen in het algemene discours over energetische healing. Ze zijn cruciaal geweest bij het informeren en begeleiden van veel van de meer recent ontwikkelde energetische healingmethoden. Ook andere aspecten van haar werk, zoals het belang van een zuivere intentie, hebben hun diepgaande werkzaamheid bewezen. Ik weet zeker dat haar school, workshops, boeken, studenten en algehele invloedssfeer duizenden, zo niet miljoenen mensen over de hele wereld hebben bereikt. Vanuit zowel globaal als persoonlijk perspectief is de boodschap die Barbara brengt tijdloos. Vanuit mondiaal perspectief wordt de huidige mensheid geconfronteerd met dezelfde problemen als vroeger. Vanuit persoonlijk perspectief verlangen we als mens allemaal naar een zinvol leven en de maximale verwerkelijking van onze scheppende vermogens.Core Light Healing is een boek dat verslag doet van een leven dat gericht is op de verschijnselen die Barbara Brennan anders hebben gemaakt dan andere therapeuten. Barbara’s gedachten tijdens haar verwerking van deze verschillen en haar strijd om in het reine te komen met beide aspecten van zichzelf – wetenschapper en healer – zijn evident in dit boek. Velen van ons willen de onzichtbare wereld zien, voelen, en ervaren; dit kan gewoon het gevolg zijn van het verlangen om contact te hebben met een overleden familielid. En daarin ligt een van Barbara’s grootste gaven: haar vermogen om een brug te slaan tussen de zichtbare en onzichtbare werelden en de lezer in de gelegenheid te stellen die werelden samen met haar te doorkruisen.


Ze beschrijft vervolgens het creatieve proces dat door het HECS (Human Energy-Consciousness System) heen stroomt. Wanneer de creatieve impuls wordt gedeblokkeerd kunnen we ons verlangen manifesteren. Helaas hebben we allemaal blokkades die de creatieve stroom belemmeren. De blokkades zijn de plekken waar we onze energie hebben afgesloten als gevolg van wonden en trauma’s die zich in de kindertijd hebben voorgedaan. Deze blokkades beletten ons te creëren wat we willen en brengen ons in een vicieuze cyclus van zich herhalende patronen. Barbara begeleidt ons bij de stappen die we moeten zetten om deze blokkades op te heffen. Zodra de blokkades zijn opgeheven kan de creatieve energie vrij gaan stromen, en het eindresultaat is niet alleen de fysieke manifestatie van ons hartsverlangen, maar ook meer core-essentie, meer core-licht.


Het baanbrekende boek Licht op de aura liet de lezers kennismaken met de verstrekkende gevolgen van het HEF als voertuig voor onze ervaring van de werkelijkheid. Op vrijwel dezelfde manier neemt Deel II van Core Light Healing de lezer mee op een ongekende reis naar het vierde, of astrale, niveau van het HEF, waarin deze mysterieuze en vaak onbegrepen wereld en haar diepgaande gevolgen op ons, onze relaties en menselijkheid worden belicht. Het vierde niveau vormt de brug tussen de driedimensionale fysieke wereld en de hogere spirituele werelden. Het vierde niveau omvat alles, zowel voorwerpen en mensen als gedachtevormen. Dit is het niveau van relatie, en derhalve zijn we altijd aan het co-creëren met de bewoners van het vierde niveau, door middel van de wet ‘het gelijke trekt het gelijke aan’. Dit niveau wordt ook de astrale wereld genoemd. Aangezien het vierde niveau niet bestaat in de driedimensionale werkelijkheid is dit niveau onzichtbaar voor het blote oog. Maar sinds mensenheugenis hebben allerlei culturen het beschreven, en ook toegang gehad tot deze wereld.


Ze geeft tal van voorbeelden uit haar eigen healingpraktijk, waaronder haar ervaringen met het werken met verschillende voorwerpen en wezens, een bezoek aan de lagere sferen van het vierde niveau, en haar aanvaringen met zwarte magie.
Barbara definieert de blokkades op het vierde niveau die het creatieve proces belemmeren als ‘tijdcapsules’ die waarschijnlijk al meerdere levens bestaan. Ze beschrijft het proces van het bevrijden van deze geblokkeerde creatieve energie door middel van tijdcapsule-healings. Ze legt uit hoe het HECS wordt beïnvloed door het stervensproces en door reizen via het astrale lichaam.
Omdat het vierde niveau een relatieniveau is, vinden we er verschillende typen koorden. Deze koorden dienen om (onzichtbaar) informatie door te geven, meestal tussen twee mensen. We creëren bijvoorbeeld genetische koorden tussen ons en onze biologische ouders en vervolgens relationele koorden naar mensen met wie we persoonlijke banden hebben. Deze koorden kunnen ofwel gezond zijn, of verstoringen met zich meedragen die ons creatieve proces in de weg zitten. Voorouderlijke wortels die beschadigde genetische koorden zijn, verbinden ons met onze voorouders en dragen onjuiste geloofsovertuigingen met zich mee die meerdere generaties worden voortgezet. Barbara Brennan geeft gedetailleerde uitleg over het helen van genetische en relationele koorden en voorouderlijke wortels.
Dit boek bevat ook gechannelde poëzie van haar gids, Heyoan, die de concepten die hier worden gepresenteerd verder verklaart en integreert. Elk hoofdstuk eindigt bovendien met vragen, om de lezer aan te zetten tot het nader verkennen van en werken met de stof die in dat hoofdstuk wordt behandeld.


Geniet van de reis waarop we van zelfexploratie overgaan naar een geleide wandeling op het raakvlak tussen de fysieke en spirituele wereld. Aan het eind van deze reis heb je een groter inzicht in de manier waarop jij de schepper van je eigen leven bent!


Tekst: Lisa VanOstrand (naaste medewerker van Barbara Brennan, docent opleiding School of Healing, bedrijfskundige, Ridhwanleerling, gespecialiseerd in medische Qigong)


Core Light Healing | Barbara Ann Brennan | Samsara Books | 252 pag. | € 24,95


____________________________________

Naar het artikelenoverzicht