BZO19Afeedingyourdemons

Lama Tsultrim Allione

is een gerenommeerd boeddhistisch lerares. Zij is Amerikaanse en heeft als moderne westerse vrouw, feministisch ook, de oude methode vertaald naar onze tijd.

____________________________________

Feeding your demons


Negatieve emoties. We hebben ze allemaal. Hoe ga je er mee om? Dat is de vraag. Wij ontdekten enkele jaren geleden de methode ‘Feeding your demons’ van Lama Tsultrim Allione. Een methode die start met bij je negatieve emoties (demons) en ze in vijf stappen transformeert tot hun oorspronkelijke, goedaardige vorm (damion). En op zo’n manier dat je niet verzeild raakt in analyses en gedachten, maar werkt met de energie van het gevoel. Het helpt ons, en veel van onze studenten, om op een geweldloze en vaardige manier met gevoelens om te gaan. Wie wil dit niet?


Eeuwenoude wijsheid over het oplossen van innerlijke conflicten

Het werk van Lama Tsultrim Allione is gebaseerd op de overlevering van eeuwenoude wijsheid over het oplossen van innerlijke conflicten. Tsultrim Allione is een gerenommeerd boeddhistisch lerares. Zij is Amerikaanse en heeft als moderne westerse vrouw, feministisch ook, de oude methode vertaald naar onze tijd. Deze werkt op een diepe manier met onze schaduwgevoelens. De boeddhistische rituelen van de oorspronkelijke methode, de zogenaamde Chod-beoefening, zijn daarin tot een minimum beperkt - omdat dit voor veel mensen in het westen vervreemdend werkt - zonder dat het afbreuk doet aan de werkzaamheid.

Chod en Heart-Sutra

De Chod practice is een tantrische beoefening. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt met visualisaties en het transformeren van waarneming en energie. De practice is gefundeerd in de boeddhistische filosofie over ethiek en over de aard van de werkelijkheid. In deze filosofie is de Heart-Sutra erg belangrijk. In deze tekst wordt het leegte begrip uitgewerkt en de relatie van deze fundamentele leegte met de werkelijkheid zoals wij die ervaren.

De uitgangspunten van de filosofie zijn dat wij als individu niet bestaan los van anderen en de omgeving: wij zijn volledig afhankelijk in ons bestaan van anderen. In het Engels wordt dit uitgangspunt interdependance genoemd. Een tweede uitgangspunt is dat alles veranderlijk is. De werkelijkheid zoals wij die met een zekere permanentie ervaren, wordt gecreëerd door de conceptuele vermogens van onze geest. Maar kijken we dieper dan is de werkelijkheid impermanent. Met ander woorden, zij verandert voortdurend. In het Engels wordt dit uitgangspunt impermanence genoemd. Deze Heart-Sutra is de kernleer waarop de Chod is gebaseerd.


Levensverhaal van Machig Labdron

Een vrouwelijk boeddhistische lerares uit de 11de eeuw genaamd Machig Labdron heeft de Tibetaanse vorm van de Chod-methode geformuleerd en wordt gezien als lineage-holder (drager van een spirituele traditie, red.) van deze methode.

Machig Labdron leidde een bijzonder leven met een periode waarin zij een gezinsleven had en kinderen kreeg, en ook periodes dat zij rondtrok als genezeres. Zij was een bijzonder krachtig Chod beoefenaar en had het vermogen ziekten te genezen en obstakels te overwinnen. Machig had al in haar jonge jaren les in de Heart-Sutra. Zij verwierf direct inzicht in de aard van de geest door meditatie en bereikte verlichting. De leringen van Machig Labdron zijn gebaseerd op de visie die later uitgegroeid is tot Mahamudra en Dzogchen.


Levensverhaal van Lama Tsultrim Allione

Lama Tsultrim Allione is een vrouwelijke boeddhistisch leraar in Amerika en wordt gezien als een emanatie van Machig Labdron. Zij slaat een brug tussen de oude Oosterse spirituele leringen en de moderne westerse psyche. Tsultrim Allione leeft momenteel in het boeddhistische centrum dat zij heeft opgericht: Tara Mandala Colorado. Inmiddels is ze bijna 70 jaar oud. Op 19 jarige leeftijd reisde ze naar Nepal en kwam daar in contact met de vele boeddhistische leraren die gevlucht waren uit Tibet. Zij ontmoette daar ook haar hart-leraar: de 16de Karmapa, besloot non te worden en werd door hem gewijd. Een aantal jaren later blijkt dit voor haar toch niet het juiste pad: zij geeft haar gelofte terug, trouwt en krijgt kinderen.


Moederschap en emancipatie

Zij benadrukt altijd dat haar levenslessen en het moederschap net zoveel invloed hebben gehad op haar lesgeven dan de boeddhistische leer. Zij stimuleert vrouwen en ook moeders om hun eigen weg te vinden om een beoefening te vinden die diepgaand is en ook past bij het leven dat zij leiden. Lama Tsultrim komt in boeddhisme erg op voor de gelijkheid van vrouwen aan mannen en zet zich in om de patriarchale structuur van het boeddhisme om te vormen.


Ga in dialoog met je vijand

Ook wordt zij bewogen door de maatschappelijke ontwikkelingen. Zij wil bij dragen aan een paradigmaverschuiving waarin het vijanddenken wordt losgelaten. Zij pleit voor het aanvaarden van en toenadering zoeken tot dat wat wij als bedreigend ervaren en willen onderdrukken. Hoeveel demonen we ook proberen te vernietigen, hun plaats wordt toch weer door anderen ingenomen. Dat geldt voor onze inwendige demonen net zo goed als voor de ‘demonische krachten’ in een maatschappij. Dit is een actueel thema gezien de polarisatie die alsmaar toeneemt. Hoeveel terroristen we ook doden, de gelederen worden toch weer opgevuld. De Chod en ook ‘Feeding your demons’ leert ons dat we deze demonen versterken als we tegen ze vechten. Deze filosofie biedt een radicaal ander model dat is gebaseerd op mededogen, dialoog en het insluiten van anderen.


Wat zijn demonen

Machig’s begrip van demonen was opmerkelijk verfijnd. Zij zegt: ‘Een demon is iets dat de verwezenlijking van de vrijheid belemmert.’ Het egocentrisme is op persoonlijk en collectief niveau de echte demon. Haar lijfspreuk was: ‘Met liefdevolle gedachten, koester meer dan een kind de vijandige goden en demonen van het schijnbare bestaan en omring jezelf teder met hen.’ Lama Tsultrim Allione zegt het als volgt: ‘Demonen zijn demonen omdat we er geen oprechte en echte aandacht aan geven.’ Wanneer je probeert te vluchten voor je demonen, zullen zij je achtervolgen. Door met hen te vechten, word jij zwakker. We moeten de futiliteit van deze strijd herkennen en die delen van onszelf juist leren accepteren en liefhebben.


De ‘Feeding your demons’ methode

Het uitgangspunt van de methode is dat wij het gevecht tegen onze schaduwkanten nooit kunnen winnen. In plaats van te strijden tegen onze negatieve kanten en gevoelens (verslaving, schaamte, ziekte, bezorgdheid, angst en woede) gaan we er een directe relatie mee aan. We leren de energie die erin zit te transformeren, door de negatieve krachten te voeden.

Het is een diepe maar ook een veilige methode, die iedereen kan doen als het gedaan wordt volgens de vijf stappen en met de aanwijzingen die worden gegeven. Het helpt je op een gestructureerde manier negatieve gevoelens te transformeren naar hun oorspronkelijke vorm. En blijkt een toegankelijke en effectieve aanpak voor het omgaan met negatieve emoties, angsten, ziekten en zelfvernietigende patronen.


Het vijf stappen proces van feeding your demons

Je leert in de vijf-stappen-methode op een goede manier te werken met negatieve en onbewuste emoties en gevoelens. Dit kan je enorm helpen in je dagelijks leven. In de eerste plaats voor jezelf, omdat je beter kunt omgaan met moeilijke gevoelens en situaties zoals conflicten. Maar ook voor de mensen om je heen. Zij merken dat je beter kunt omgaan met je gevoelens en dat je moeilijke situaties weet om te buigen en te overwinnen. Dat geeft zelfvertrouwen en een nuchter soort wijsheid: je gaat beter begrijpen wat je gevoel je eigenlijk zegt en wat je in situaties kunt leren. Zo krijgen we er vertrouwen in dat we dingen niet angstvallig proberen te voorkomen, maar er mee kunnen zijn.


Hoe kun je hiermee verder gaan?

≈ Lama Tsultrim Allione komt dit najaar naar Nederland: van 5 – 10 oktober 2016 geeft zij een retraite over ‘Feeding your demons’. www.taramandala-sangha.nl

≈ Workshop met Rianne van Rijsewijk 27/28 augustus in Zutphen. www.larijs.nl

≈ Het boek: ‘bevrijd je demonen’ Kosmos uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2008


Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk zijn in 2014, als eerste Nederlandse therapeuten, gecertificeerd om deze methode aan anderen door te geven; zowel individueel als in groepen.

____________________________________

Naar het artikelenoverzicht